Nieuwsbrief 9 juli

9 juli 2021

Hierbij ontvangt u de allerlaatste Nieuwsbrief van dit veelbewogen schooljaar.

Wij wensen u allen een heel fijne zomervakantie!

Team Het Nautilus

Organisatie

 

Fijne laatste schoolweek

Wat een heerlijke week hebben we zo aan het eind van het schooljaar gehad. 

Op woensdag werden leerlingen en leerkrachten zelfs nog verrast door een aantal ouders met grote stapels pannenkoeken! Hartstikke leuk initiatief en werd alom gewaardeerd!

 

Noodnummer in de vakantie

Mocht er in de vakantie een noodsituatie zijn, dan kunt u contact opnemen met Tamara de Haan op telefoonnummer 06-46561059. 

 

Vakantie en margedagen 2021-2022

Hieronder vindt u nogmaals het vakantierooster en de toegevoegde margedagen.

Op de vakantiedagen zijn zowel de leerlingen als de leerkrachten vrij. Op de margedagen zijn alleen de leerlingen vrij. Het team gebruikt deze dagen voor overleg, professionalisering en voor bijvoorbeeld een schoolbezoek. Deze data zullen ook in de schoolgids verschijnen. Deze zal in de 2e week na de vakantie worden verspreid. 

 

Vakantierooster 2021-2022

Herfstvakantie 18 t/m 22 oktober 2021

Kerstvakantie 27 dec t/m 7 jan 2022

Voorjaarsvakantie 21 t/m 25 februari 2022

Lang Paasweekend 15 t/m18 april 2022

Meivakantie (incl. Koningsdag en bevrijdingsdag) 25 apr t/m 6 mei 2022

Hemelvaart 26 mei 2022

Pinksteren 6 juni 2022

Zomervakantie 18 juli t/m 25 augustus 2022

 

Margedagen 

maandag 13 september 2021

dinsdag 28 september 2021

woensdag 24 november 2021 (team gaat op schoolbezoek) 

maandag 6 december 2022

woensdag 2 februari 2022

woensdagmiddag 2 maart 2022 (leerlingen vrij vanaf 12.00 uur)

maandagmiddag 28 maart 2022 (leerlingen vrij vanaf 12.00 uur)

donderdag 14 april 2022

vrijdag  10 juni 2022

 

Leerkrachten Atlantis

Bij de start van het volgende schooljaar staan juf Iris en Juf Jorien voor Atlantis. Juf Hanneke staat op het leerplein. Juf Hanneke zal nog volledig worden vervangen en dat betekent dat de vervangster van juf Hanneke ook op het leerplein staat.

Dit geeft juf Hanneke de gelegenheid om te re-integreren in Atlantis. Ze zal steeds meer in de groep aanwezig zijn en lesgevende taken overnemen van Jorien. En als Hanneke herstelt, dan zal Jorien steeds verder teruggaan uit Atlantis en naar het leerplein gaan. 

We verwachten dat we verderop in dit schooljaar een 4e groep gaan starten; een instroomgroep. Jorien zal dan als leerkracht deze instroomgroep gaan draaien.

 

Nieuws vanuit de MR

Bij documenten vindt u de notulen van de MR-vergadering van 26 mei 2021

Daarnaast is ook het jaarverslag toegevoegd bij de documenten. 

 

Vragenlijst oudertevredenheid 2021-2022 

In juni konden de ouders van Het Nautilus een vragenlijst over oudertevredenheid in vullen.  

24 ouders/ ouderparen hebben hier gebruik van gemaakt. Hoewel dit minder dan de helft van het aantal ouders is, hechten we als team waarde aan de uitkomst. De gemiddelde beoordeling op een vijfpuntschaal varieerde van 4.17 ( contact met de teamleden en informatie over de ontwikkeling van de leerling) tot 4.71 ( waardering van Het Nautilus). 

Uit de antwoorden op de vragenlijst komt naar voren dat ouders meer dan gemiddeld tevreden zijn over de opvoedkundige benadering van hun kind, de ontwikkeling die hun zoon/ dochter doormaakt, de veiligheid van kind op school en Het Nautilus als geheel. Alle ouders zijn tevreden over de vakbekwaamheid van de leerkrachten. 

Een (klein) aantal ouders is iets minder tevreden over het contact met de teamleden en de manier waarop ze geïnformeerd zijn over de ontwikkeling van hun kind. Dit kan een gevolg zijn van de lockdown en de covidmaatregelen waardoor face to face-contact tot een minimum beperkt was. 

Ouders vinden overigens wel dat de school de effecten van de maatregelen goed opgevangen heeft en ouders adequaat heeft geïnformeerd over wat er op school gebeurt. 

In het schooljaar 2021-2022 wordt de ontwikkeling van leerlingen zichtbaarder in de uitwerking van het leerlingenportfolio en krijgt het contact met ouders weer de volle aandacht in portfoliogesprekken.  

 

Ouderhulp

We hebben dit schooljaar gewerkt met verschillende teams van waaruit ouders kunnen helpen. Vanwege de coronaperiode en de strikte beperkingen hebben we maar weinig effectief gebruik kunnen maken van deze constructie. 

Nu we weer aan de voorkant staan van een nieuw schooljaar en we weer opnieuw moeten kijken hoe we zaken zo goed mogelijk kunnen organiseren, hebben we ook gekeken naar de helpende teams. Er is een aantal ouders dat, vanwege allerlei redenen, uit een team stapt en dus zijn er ook weer nieuwe ouders nodig. Ook zijn er ouders die hebben aangegeven wel graag iets te willen doen, maar niet het hele jaar door echt beschikbaar zijn.

 

Daarom willen we het komende jaar ook een andere vorm uitproberen.

We laten het klusteam bestaan. Hierop wordt waarschijnlijk een groter beroep gedaan in het komende schooljaar. 

We maken daarnaast een lijst met allerlei klussen, organisatietaken en werkzaamheden waar we ouders voor willen vragen. U kunt zich daar dan gewoon voor inschrijven. Wellicht wilt u wel graag helpen met het organiseren van Sinterklaas, maar liever niet met de Koningsspelen. 

Aan het begin van het schooljaar vragen we u hiervoor in te schrijven. 

 

Het is bijna zomervakantie! Terugkijkend op dit schooljaar.....Trots op onze leerlingen, trots op hun ouders, trots op het team. Iedereen heeft 'zijn/haar steentje bijgedragen aan dit schooljaar'. Samen hebben we er ondanks alle beperkende maatregelen het beste van gemaakt. 

Daarvoor grote dank! 

Voor iedereen nu eerst een hele fijne vakantie en we zien elkaar weer op maandag 23 augustus!

 

 

Nieuws uit de groepen

Zo, en dan staat ineens de zomervakantie voor de deur! Dat betekent lekker rustig aandoen in de laatste week. Lekker buitenspelen, spelletjes doen of een filmpje kijken. En vooral alle groepen samen! Zo fijn! Afgelopen maandag is Poseidon de hele dag bezig geweest met het opnemen van de musicalfilm. Het was een lange dag, maar wat deed iedereen het goed. Op woensdag was de filmpremière. Alles was compleet in Hollywoodstijl. En alle ouders waren weer in de school. Het was een hele mooie avond, waarbij ook afscheid genomen werd van de schoolverlaters. Op donderdag hebben wij de film gekeken met de hele school. En aan het einde van de dag de kinderen van groep 8 uitgezwaaid. 

En nu heerlijk uitrusten in een welverdiende vakantie! 

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.