Nieuwsbrief 8 april

8 april 2022

Agenda week 15

13 april Buitenlesdag (zie brief in de bijlage)

14 april Margedag, alle kinderen vrij!

15 t/m 18 april Paasvakantie.

Organisatie

Brief vanuit Quadraten

In de bijlage vindt u een brief over het vertrek van één van de bestuursleden van Stichting Quadraten.

 

Buitenlesdag

13 april staat de buitenlesdag gepland. Op dit moment heeft een aantal ouders al aangegeven te kunnen rijden. Heel fijn, bedankt! We hebben nu vervoer voor ongeveer 40 leerlingen. Heeft u zich nog niet opgegeven, maar kunt u wel mee laat dit dan weten via het berichtje op het prikbord van het ouderportaal. Maandag bekijken we of we of we het vervoer rond kunnen krijgen en de buitenles door kan gaan.

 

Informatieavond voor ouders jonge kinderen...maandag 11 april

Maandagavond 11 april is er een informatieavond over het 'leren lezen' en de organisatie in de onderbouw. Inloop vanaf 19.20 en start 19.30 uur. U kunt de informatieavond op school bijwonen, maar het kan ook via Teams. 

 

Hierbij de link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWMwZDQ1NjktNjdmMS00MTUzLWI1OTgtMzQ5ZjFmMzk2MmI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22006be8f9-aace-41bb-a011-9c0ad58e071b%22%2c%22Oid%22%3a%22b981b5a7-089d-4b74-af23-16119fd93835%22%7d 

 

Deze avond is van groot belang voor alle ouders/verzorgers van kinderen uit Nemo! Maar ook andere belangstellenden mogen aanschuiven; ouders met kind in Atlantis die nog in het 'leren leesfase' zit of ouders met kind jonger dan 4. 

 

Personeel

Afscheid

Door het veranderen van de organisatie in Atlantis is de inzet van juf Agnes niet meer nodig en zal ze dan ook niet meer op de dinsdagen werkzaam zijn. Juf Jorien neemt die dag weer op zich. 

Op de woensdagen nemen we afscheid van meester Anjo. Juf Hanneke is steeds meer hersteld en we nemen dan ook stapsgewijs afscheid van meester Anjo. Voor nu is meester er nog op de donderdag en de vrijdag. 

 

Nieuws van buiten de school

Een leuke paasactiviteit in de bibliotheek

Zie flyer in de bijlage.

Documenten

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.