Nieuwsbrief 22 april

22 april 2022

Agenda: 

25 april t/m 8 mei Meivakantie.

Organisatie

Reminder opgave talenturen!

In het laatste blok willen we nog graag de talenturen aan de leerlingen aanbieden. Daarvoor hebben we zeker nog hulp nodig. Op het prikbord kunt u zich opgeven. 

 

Ophalen leerlingen

Bij het uitgaan van de school kan het soms behoorlijk onoverzichtelijk zijn. Nu gaan leerlingen naar hun ouders, maar is dat niet altijd goed zichtbaar voor de leerkrachten. Daarom graag aandacht voor de volgende nieuwe afspraken:

* Ouders wachten op het plein binnen de groene hekken. Op deze manier zijn de ouders zichtbaar voor de leerkrachten.

* Leerlingen van Nemo wachten met de leerkracht bij de deur (tot het klimtoestel). We vragen de ouders om hun kind(eren) daar vandaan te halen. 

* Leerlingen van Atlantis en Poseidon mogen zelf naar de ouder toegaan. 

Er zijn ouders die wachten op het parkeerterrein. We geven er de voorkeur aan dat u uw kind(eren) ophaalt van het plein. Mocht het voorkomen dat u er om wat voor reden niet bent of te laat bent, kan het gebeuren dat kind(eren) daar op het parkeerterrein staan te wachten zonder toezicht. 

 

Koningsspelen

Wat een geslaagde dag was het vandaag! Meester Erik en meester Anjo hebben gezorgd voor een leuk spelletjes programma. Feestelijke sfeer, veel kinderen feestelijk verkleed, leuke spelletjes en een heus springkussen. Leerlingen speelden met en zorgden voor elkaar. Gelukkig waren er ook voldoende ouders om te helpen. Ook ouders die zich vanmorgen nog spontaan hebben aangemeld.

Heel fijn en super bedankt!

 

Afsluiting thema 'Uit de kunst'

Er waren weer veel ouders die even met hun kind(eren) hebben rondgewandeld in de school. Nog niet alle gemaakte kunstwerken kunnen vandaag al mee naar huis, maar dat zal na de meivakantie zeker worden meegegeven. 

In dit thema hebben alle kinderen een geslaagde en passende excursie gehad naar het Groninger Museum. Tevens zijn er veel antwoorden gevonden en gedeeld op de zelf bedachte vragen bij dit thema. 

 

Vooraankondiging Avond-4-daagse

In de week van 13 juni wordt er na 2 jaar weer een traditionele avond-4-daagse georganiseerd in Zuidhorn. Gelukkig weer gewoon met elkaar op stap! De eerste drie avonden zijn de start en finish bij het Zonnehuis in de Oostergast. Op de slotavond is de start en finish op het plein Overtuinen voor de Albert Heijn in het centrum van Zuidhorn. De activiteiten zullen zich concentreren op het plein.

 

Het Nautilus heeft nog niet eerder aan dit evenement mee kunnen doen. We gaan samen met een ouder kijken of het mogelijk is om vanuit school met behulp van ouders de organisatie rond te krijgen, zodat ook onze leerlingen met elkaar mee kunnen doen. Op het prikbord wordt een oproep geplaatst voor 2 ouders die willen helpen organiseren.

 

Wat weten we al wel:

* Inschrijfgeld is € 5,-- per deelnemer. En u kunt uw kind zelf online inschrijven via de volgende link: https://fd8.formdesk.com/kwbn/A4DOI2022_Zuidhorn/?get=1&sidn=7dfc0106b46c49448e821b2e2a0a2b17. Daarbij kunt u aangeven op welke school en in welke groep uw kind zit. 

* Loopt uw kind mee, dan verwachten we dat u minimaal 1 avond meeloopt. Doen er twee kinderen van u mee, dan minimaal 2 avonden. 

* Voor de jongste leerlingen is 4 avonden wel veel. We gaan overleggen met de organisatie of het ook mogelijk is om de jongste kinderen bijvoorbeeld 1 of 2 avonden (slotavond) mee te laten lopen.

* Zit uw kind in Nemo dan verwachten we dat u altijd met uw kind meeloopt. 

Wat weten we nog niet?

* Pas als duidelijk is dat de organisatie en begeleiding gedaan kan  worden door ouders, kan het evenement vanuit school doorgaan.

 

Uiterlijk maandag 16 mei verwachten we het definitief te kunnen maken. 

We zullen ook een bericht op het prikbord plaatsen waarin u ons kunt laten weten dat u uw kind heeft opgegeven of belangstelling heeft om uw kind op te geven. Mochten de kosten een belemmering zijn, dan kunt u contact opnemen met de organisatie of met Tamara de Haan.

 

 

Voor iedereen een hele fijne en zonnige vakantie! 

 

Nieuws van buiten de school

Nvt.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.