Nieuwsbrief 14 oktober

14 oktober 2022

Agenda: 15 t/m 23 oktober herfstvakantie 

Organisatie

Open Huis

Gisteren hebben we een heel plezierig Open Huis gehad. Een gezellige mix van allerlei groeperingen; ouders, grootouders, collega's en oud-collega's van Quadraten. Er was veel te zien, zelfs spontane presentaties van leerlingen uit Poseidon! 

Er waren weer hulpouders actief en daarvoor onze hartelijke dank!

 

Vacature Onderwijsassistent/pedagogisch medewerker

Nu steeds duidelijker wordt dat het herstel van Joanne langer duurt dan gedacht, gaan we een vacature uitzetten. In eerste instantie als vervanging van Joanne en daarna als medewerker voor peuteropvang en bso. Als Joanne er dan weer is, vormen zij een duo inzetbaar in onderwijs en opvang. 

Op dit moment wordt Joanne vervangen door verschillende mensen. Om een aantrekkelijke vacature uit te zetten is het nodig om deze uren weer te clusteren. Bovendien wordt dan ook de doorgaande lijn tussen onderwijs en opvang weer verbeterd. 

 

Kindcentrumraad

Het Nautilus is een Integraal Kindcentrum. Er wordt zowel onderwijs als opvang geboden. In beide onderdelen is er wettelijke medezeggenschap, alleen op een andere manier geregeld. In het onderwijs is er een Medezeggenschapsraad en in de opvang is er een Oudercommissie.

Binnen een Integraal Kindcentrum wil je graag één orgaan dat samen meekijkt met de organisatie. Het gaat immers om één organisatie met doorgaande lijnen, één pedagogische visie, één team en één aansturing. 

Daarom is er, samen met adviseur Job van Velsen vanuit Quadraten, een traject gestart om te komen tot een Kindcentrumraad. Eén raad, maar wel met de formele kant goed geregeld. De MR en de directie zijn daarbij betrokken. 

Binnen de opvang moet een Oudercommissie zijn ingesteld. Aan de ouders die gebruikmaken van de opvang zal de vraag worden gesteld wie daar zitting in wil nemen. De nieuwe directeur Dineke zal dit oppakken. Tot die tijd zijn Barry Hartog en Thys Leuveld bereid om deze rol tijdelijk te vervullen. Zij hebben al zitting in de MR en hebben beide ook kinderen op de opvang. 

Mocht u daar bezwaar tegen hebben, dan kunt u contact opnemen met de directeur Dineke Sandbergen.

 

Informatie over de opvang en uitbreiding daarvan

In de afgelopen week hebben Frans vd Weg (SKSG), Tamara de Haan en Dineke Sandbergen uitgebreid de overdracht besproken. Daarin is ook de uitbreiding van de opvang (peuteropvang) aan bod geweest. En de vraagstukken rond huisvesting en groeimogelijkheden. Binnenkort zal Dineke meer informatie verschaffen over de planning en plan van aanpak. 

 

Inspectiebezoek

Afgelopen dinsdag 11 oktober is de onderwijsinspectie geweest om een kwaliteitsonderzoek uit te voeren ten aanzien van de herstelopdracht, gegeven in oktober 2021. Na lesbezoeken, presentaties en gesprekken hebben ze een voldoende gegeven. En is de basis op orde. 

Een korte samenvatting van de feedback:

- Er is hard gewerkt en veel bereikt in een tijd met veel belemmeringen (corona, personeelstekort).

- Er is een zichtbare aantrekkelijke rijke leeromgeving; thema's, materialen, meubilair.

- Leerlingen worden verwonderd en de nieuwsgierigheid wordt geprikkeld.

- Er worden goede instructies gegeven, waarin ook de afstemming tussen de groepen goed is. 

- Er worden instrumenten/methodieken gebruikt die ondersteunend zijn voor het hele proces (Klasseplan, 'de 4 sleutels voor effectieve les')

Aandachtspunten zijn:

* Veel leerlingen zijn taakgericht, maar het gaat om alle leerlingen. 

* Focus op de (eind)resultaten. Ontwikkelen leerlingen zich naar verwachting?

 

Hulpouders talenturen

De talenturen voor deze periode zijn weer afgesloten. Leerlingen zijn over het algemeen erg enthousiast over deze  talenturen. Toch is hulp van ouders onmisbaar. 

In de afgelopen periode heeft een aantal ouders een workshop gegeven. Erg leuk, leerzaam en namens de kinderen daarvoor onze hartelijke dank!

Mocht u ook wel eens willen helpen, maar heeft u vragen of u weet niet goed wat u zou kunnen doen? Neem dan contact op met Ankie van Zonneveld (a.vanzonneveld@quadraten.nl)

 

Voor iedereen een hele fijne vakantie!

 

Personeel

Stagiaire Janine Roorda

Sinds vorige week loopt Janine Roorda stage bij ons op Het Nautilus. Janine zit in het 3e jaar van de combi-opleiding onderwijsassistent, pedagogisch medewerker en sport. Ze loopt op maandag en dinsdag stage in Triton, waaronder ook de gymnastiekles. En op dinsdag- en donderdagmiddag bij de BSO. We heten haar van harte welkom en wensen haar hier veel leerplezier.

 

Nieuws van buiten de school

AMV-lessen bij Het KunstKwartier!

Na de herfstvakantie beginnen de AMV-lessen van Het KunstKwartier in Zuidhorn en Grootegast/Doezum. De lessen worden gegeven door Stephanie Lopes Parente.

Kinderen van groep 3 en groep 4 kunnen daar ervaren hoe leuk het is om muziek te maken! Ook kunnen ze ontdekken waar hun interesses liggen als het gaat om de verschillende muziekinstrumenten. Na deze cursus zouden ze dan door kunnen stromen naar een instrumentale les of zangles

Zie voor meer informatie de bijlage.

Kinderkoor bij Het KunstKwartier!

Houd je van zingen en lijkt je het leuk om dat samen met anderen te doen? Doe dan mee met het kinderkoor! 

Het kinderkoor is voor groep 5 t/m 8 van de basisschool. We gaan bezig met leuke liedjes, canons, meerstemmigheid en ook beweging komt langs. Er wordt toegewerkt naar een optreden in een serie van 10 lessen. 

Zie voor meer informatie de bijlage.

Documenten

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.