Leerlingenraad

Het Nautilus heeft een leerlingenraad. Daarin zitten zes democratisch gekozen leerlingen die de belangen van alle kinderen behartigen. In augustus vinden verkiezingen plaats. De leerlingenraad overlegt met een teamlid. De raad kan met ideeën komen, maar het teamlid kan ze ook vragen om over zaken mee te denken. Denk bijvoorbeeld aan de inrichting van de buitenruimte of over de organisatie van activiteiten.