Medezeggenschapsraad

Via de medezeggenschapsraad (MR) van de school zijn ouders en medewerkers betrokken bij het beleid op school. Over een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de MR. De MR wordt in het nieuwe schooljaar samengesteld en komt 5 keer per jaar bij elkaar. Voor de bevoegdheden, taken en rechten van de MR verwijzen we naar het reglement van de MR. Deze is hier in te zien. Voor alle scholen van Stichting Quadraten is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).