Ouderbetrokkenheid

Het Nautilus betrekt ouders/verzorgers op verschillende gebieden en in verschillende vormen bij het onderwijs:

  • Een keer in de 8 weken voert u samen met uw kind en de leraar een gesprek over wat uw kind heeft geleerd. Daarnaast worden de doelen voor de komende periode besproken.
  • Via mijnschool.nl kunt u de vorderingen van uw kind inzien.
  • Tijdens informatieavonden en in Het Nautilus Nieuws houden we u op de hoogte van wat er op school gebeurt.
  • In de medezegenschapsraad kunt u meepraten over het beleid van de school.
  • Wilt u een actieve bijdrage leveren aan ons onderwijs? Dat kan bijvoorbeeld door plaats te nemen in de ouderraad. De ouderraad helpt mee tijdens binnen- en buitenschoolse activiteiten en het beleggen van bijeenkomsten met ouders. Daarnaast kunnen ze gevraagd en ongevraagd de MR adviseren over (met name) aangelegenheden die ouders aangaan.
  • U kunt ook een bijdrage leveren door een workshop of gastcollege te geven over een onderwerp dat past bij de thema’s waaraan we werken.

 

Doel voor de komende jaren is om de ouderbetrokkenheid te versterken, zodat er een wisselwerking ontstaat tussen de ontwikkeling van het kind thuis en op school. Samen met ouders kijken we hoe we dit het beste kunnen vormgeven.