Hoe we werken

Dagindeling

 

Het Nautilus werkt met stamgroepen. In een stamgroep zitten kinderen van verschillende leeftijden. In groep Nemo zitten kinderen van 4 tot ongeveer 7 jaar en in groep Atlantis zitten de leerlingen van 8 tot 12 jaar. Ze leren er anderen te helpen en voor elkaar te zorgen. Dit gaat gemakkelijker in groepen waarin kinderen van verschillende leeftijden zitten. We starten de dag in de stamgroep. Samen nemen we de dag door. Daarna gaan de kinderen aan de slag met hun leerdoelen. Op de weektaak zien ze wat ze moeten doen. Ze gaan zelfstandig of met elkaar op onderzoek uit, of naar een leraar die instructie geeft. We eten samen en gaan samen naar buiten. We eindigen de dag weer in de stamgroep. Dan evalueren we de dag en kijken we alvast naar morgen. 

 

Kiezen wat je wilt leren

 

Kinderen leren aan de hand van aansprekende thema’s. Binnen een thema dat acht weken duurt, komt alles aan bod: o.a. taal, rekenen, techniek, muziek, sport, natuur en creatief. Met elkaar bespreken we wat we er al  over weten en welke leervragen er zijn. Kinderen stemmen met de leraar hun persoonlijke leerdoelen af: Wat ga ik over het thema leren? Wat moet ik nog leren om deze opdracht te doen? Hoe ga ik dat onderzoeken en verwerken? Wij stellen vragen, luisteren en kijken wat een kind kan. Het gaat erom dat ze erover nadenken. We zorgen er daarbij voor dat de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen stevig in de persoonlijke leerdoelen verankerd zijn. We helpen kinderen als ze kiezen nog lastig vinden. Samen of alleen gaan ze op onderzoek uit. Wij zorgen voor een omgeving waarin ze worden uitgedaagd te spelen, te ontdekken en met elkaar in gesprek te gaan. Bevindingen worden op diverse manieren verwerkt, bijvoorbeeld in een presentatie, werkstuk, tekening of verhaal.

 

Talenten ontdekken en inzetten

 

Op Het Nautilus zorgen we ervoor dat kinderen hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Om erachter te komen wat hun talenten zijn, verkennen ze eerst hun interesses en onderzoeken ze wat ze kunnen. We bieden een breed aanbod aan activiteiten: o.a. creatief, muziek, filosofie, techniek, natuur en sport. We praten ook over elkaars talent, want anderen zien soms beter waar je goed in bent dan jezelf. De diverse manieren van verwerken van leerstof geven ook inzicht. Na herkenning van talent volgt ontwikkeling. Dat gebeurt door te werken aan persoonlijke leerdoelen en door ze te benutten. We zetten ook onze eigen talenten in, en maken graag gebruik van die van ouders en mensen van buiten.

 

We staan naast kinderen

 

Hebben kinderen meer tijd nodig om iets te leren of leren ze juist sneller? Zij bepalen het tempo. We benaderen kinderen positief en hebben vertrouwen. Samen zorgen we voor een sfeer waarin respect is voor elkaar, waarin ze kunnen lachen, fouten mogen maken en op iemand terug kunnen vallen als iets niet lukt. We laten kinderen ontdekken dat ze ook iets voor elkaar kunnen betekenen en voor de wereld om ons heen. Bijvoorbeeld door mee te doen aan acties van hulporganisaties of het brengen van een bezoek aan een verzorgingshuis. We nemen ze mee de wereld in.

 

Vorderingen bijhouden

 

Een keer in de acht weken voeren kinderen een leergesprek met hun leraar en ouders over wat ze hebben geleerd. Daarnaast worden de leerdoelen voor de komende periode besproken. Dit nemen ze op in hun portfolio. De leraar kent de vastgestelde doelen en kijkt mee. In een leerlingvolgsysteem houden we bij welke stappen kinderen hebben gezet. Toetsen worden niet standaard afgenomen, alleen wanneer dit nodig is. De verplichte eindtoets maken kinderen allemaal om te zorgen voor een goede doorstroming naar het voortgezet onderwijs.