Hoe we werken

Dagindeling

Het Nautilus werkt met stamgroepen. In een stamgroep zitten kinderen van verschillende leeftijden. We hebben op dit moment 4 stamgroepen. De jongste groepen noemen we Albatros en Manta. Hier zitten de kinderen van leerjaar 1,2 en 3 samen in de groep. In de middenbouwgroep, Triton, zitten leerjaar 4 en 5. De bovenbouw noemen we Poseidon, leerjaar 6, 7 en 8.  

Door meerdere leerjaren in een stamgroep te hebben leren ze van elkaar, helpen elkaar en zorgen voor elkaar. We starten de dag in de stamgroep en samen nemen we de dag door. Daarna gaan de kinderen aan de slag met hun leerdoelen. Op de taak zien ze wat ze moeten doen. Ze gaan zelfstandig of met elkaar op onderzoek uit, of naar de leraar die instructie geeft. In de ochtend staat rekenen en spelling door de hele school op hetzelfde moment gepland. Dit zodat kinderen die instructie nodig hebben binnen een ander niveau, kunnen aansluiten. De stamgroep eet weer samen wij gaan met de hele school naar buiten. De dag eindigt ook weer in de stamgroep. Dan evalueren we de dag en kijken we alvast naar morgen.  

 

Kiezen wat je wilt leren

 Kinderen leren aan de hand van aansprekende thema’s. Binnen een thema dat loopt van vakantie naar vakantie, komt alles aan bod: o.a. wereldoriëntatie, techniek, muziek, sport, natuur en creatief. Met elkaar bespreken we wat we er al  over weten en welke leervragen er zijn. Kinderen stemmen met de leraar hun persoonlijke leerdoelen af: Wat ga ik over het thema leren? Wat moet ik nog leren om deze opdracht te doen? Hoe ga ik dat onderzoeken en verwerken? Wij stellen vragen, luisteren en kijken wat een kind kan. Het gaat erom dat ze erover nadenken. We helpen kinderen als ze kiezen nog lastig vinden. Samen of alleen gaan ze op onderzoek uit. Wij zorgen voor een omgeving waarin ze worden uitgedaagd te spelen, te ontdekken en met elkaar in gesprek te gaan. Bevindingen worden op diverse manieren verwerkt, bijvoorbeeld in een presentatie, werkstuk, tekening of verhaal. 

 

Talenten ontdekken en inzetten

Op Het Nautilus zorgen we ervoor dat kinderen hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Om erachter te komen wat hun talenten zijn, verkennen ze eerst hun interesses en onderzoeken ze wat ze kunnen. We bieden een breed aanbod aan activiteiten: o.a. creatief, muziek, filosofie, techniek, natuur en sport. We praten ook over elkaars talent, want anderen zien soms beter waar je goed in bent dan jezelf. De diverse manieren van verwerken van leerstof geven ook inzicht. Na herkenning van talent volgt ontwikkeling. Dat gebeurt door te werken aan persoonlijke leerdoelen en door ze te benutten. We zetten ook onze eigen talenten in, en maken graag gebruik van die van ouders en mensen van buiten. 

 

We staan naast kinderen

Hebben kinderen meer tijd nodig om iets te leren of leren ze juist sneller? Zij bepalen het tempo. We benaderen kinderen positief en hebben vertrouwen. Samen zorgen we voor een sfeer waarin respect is voor elkaar, waarin ze kunnen lachen, fouten mogen maken en op iemand terug kunnen vallen als iets niet lukt. We laten kinderen ontdekken dat ze ook iets voor elkaar kunnen betekenen en voor de wereld om ons heen. Bijvoorbeeld door mee te doen aan acties van hulporganisaties of het brengen van een bezoek aan een verzorgingshuis. We nemen ze mee de wereld in.